Teemat

Mikäli maan hallituksen suunnitelmat toteutuvat tulevan valtuustokauden merkittävän uudistus on sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sotepalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kunnilla on edelleen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeenkin runsaasti tärkeitä tehtäviä. Ne kaikki tähtäävät osaltaan kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

  • koulutus ja päiväkoti
  • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto
  • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
  • vesi- ja jätehuolto
  • ympäristöpalvelut

Kaikille oikeus työhön ja osallisuuteen – myös vaikeasti työllistyville

Kuntien tehtävä on auttaa niitä, joille työllistyminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Työttömiä ei pidä pyöritellä luukulta toiselle, vaan kunnan on tehtävä aidosti vaikuttavia toimia. Se onnistuu vain, kun yrityksiin ja oppilaitoksiin on tiiviit yhteydet ja yritykset otetaan mukaan ratkaisemaan ongelmia.

Erilaisten perheiden tarpeiden huomioiminen

Erityisesti lapsia on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Maailman paras neuvolajärjestelmä antaa mahdollisuuden kohdata säännöllisesti jokainen lapsi ja perhe. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja. Kuntien ratkaisujen lisäksi lainsäädännön on oltava sellaista, että lastensuojelulla on riittävät valtuudet tehdä työnsä.

Vuonna 2021 alkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon osallistuu noin 10 000 lasta. Esiopetukseen laaditaan opetussuunnitelmat, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa lasten taitoja ikään sopivalla tavalla. Haluaisi, että tekisimme esiopetuksesta kaksivuotista kaikille koko Suomessa, jotta kaikilla on riittävät taidot jo koulun alkaessa. On helpompi vahvistaa taitoja lapsena kuin korjata puutteita aikuisena

Senioreille mahdollisuus omaehtoiseen, täysipainoiseen  ja arvokkaaseen elämään

Tärkeää on panostaa siihen, että terveitä elinvuosia on mahdollisimman monta, ja että kotona selviää niin hyvin kuin mahdollista. Omaishoitajia – heitä, jotka hoitavat toisia – on tuettava esimerkiksi riittävällä määrällä vapaapäiviä

Mikään ei korvaa ihmisen katsetta, käden kosketusta. On tärkeää, että sama hoitaja pääsee mahdollisimman usein ihmisen luokse. Tehostetussa palveluasumisessa inhimillisyys voi tarkoittaa esimerkiksi kodinomaista ympäristöä. Kun tekee mieli puistoon kuuntelemaan kevään ensimmäistä mustarastasta, se ei saa jäädä väliin siksi, ettei rinnalle löydy kulkijaa. Vanhuspalveluiden laatua pitää valvoa jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pyörisi päivääkään ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Sote-alan ammattilaisille on varmistettava mahdollisuus riittävään täydennyskoulutukseen. Tärkeää on panostaa myös hyvään johtamiseen. Hyvä johto huolehtii, että henkilökunnalla on mahdollisuus keskittyä osaamista vastaavaan työhön.

Yrittäjyys ja osaaminen

Kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee. Se voi tekemisillään vaikuttaa siihen, että yritykset menestyvät. Haluan, että kun kunta tekee päätöksiä, aina arvioidaan päätöksen vaikutukset yrittäjille. Ja kun kunta tarjoaa palveluja, sen on kuunneltava yrityksiä: jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle.

Vahva Laukaa

Vahvuuksiamme Laukaassa ovat luonto, metsät, lähiruoka ja matkailun kehittäminen sekä elävä maaseutu. Hyödynnetään näitä vahvuuksiamme parhaalla mahdollisella tavalla jatkossakin.

Ilman toimivaa taloutta ei ole hyvinvointia, ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei sosiaaliturvaa – eikä juuri mitään muutakaan inhimillistä, humaania, lämmintä ja vastuullista.